Skała zbiornikowa

Przedział litologiczny formacji naftowej, której naturalne właściwości: porowatość, szczelinowatość, kawernistość, właściwości sorpcyjne, umożliwiają akumulację węglowodorów.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Skała zbiornikowa