Szczelinowanie hydrauliczne

ang. hydraulic fracturing

Proces technologiczny stymulacji skały zbiornikowej mający na celu zwiększenie wydajności odwiertu wiertniczego. Polega na sekwencyjnym zatłaczaniu pod wysokim ciśnieniem dużej ilości płynów szczelinujących (zwykle mieszaniny wody z podsadzką i dodatkami chemicznymi). Proces ten pozwala na wytworzenie, utrzymanie lub powiększenie szczelin w skale. Szczelinowanie hydrauliczne ma na celu umożliwienie uwolnienia gazu ze skały lub zwiększenie wydajności odwiertu.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Szczelinowanie hydrauliczne